bitchvandebovenbouw

Belevenissen van een juf in de bovenbouw in en buiten school

Bitch spijbelt

En weer wordt er gestaakt in het onderwijs. Bitch gaat hier niet uitleggen waarom, dat is in de media meer dan genoeg gedaan.
Donderdag was er op diverse plaatsen in het land een manifestatie. Voor bitch was de dichtstbijzijnde locatie de Dam in Amsterdam. Bitch ging daar niet naartoe. Ze zou wel willen, maar lang staan en lopen, dat is gewoon niet haar ding. Dus bitch was thuis en volgde via de app-groep de belevenissen van de collega’s.
Vrijdag was er in de hometown een spontaan initiatief: leerkrachten van diverse scholen verzamelden zich bij één school en liepen naar een grote rotonde vlak bij het huis van bitch. Ook hier was de opkomst groot. Eigenlijk vond bitch de actie te lief. Niet op de weg lopen, geen bushokjes slopen (dat was de opdracht van de directeur van bitch) en allemaal wat fruit meenemen voor het personeel van de politiepost, de ambulancepost en de brandweerkazerne waar de tocht langs zou gaan. Dat laatste vond bitch een beetje overdreven.
Maar hoezo spijbelt bitch dan? Dat zit zo. Donderdagmiddag is bitch naar de kapper gegaan. Daar werd gesproken over de staking. Bitch had natuurlijk niet gezegd dat zij in het onderwijs werkt en de kapper is nog zo nieuw (tweede bezoek) dat ze dat niet weten. Bitch’ knipmevrouw opende het gesprek met de volgende zin: “De onderwijzers spijbelen weer, hè?” Bitch schoot in de lach en zei dat het wel zo voelde. Bij de kapper zitten op een stakingsdag. Er volgde een leuk gesprek met veel begrip voor de staking.
Vrijdag zou bitch bij de optocht zijn, maar dan wel op de fiets. Want lopen… zie boven. Helaas, om kwart over 9 werd bitch wakker. De tocht begon om half negen. In het tempo waarin bitch ’s ochtends in de kleren geraakt was het dus een kansloze onderneming. Bitch spijbelt echt!

Via Facebook (Dennis Goedbloed) kun je foto’s van de staking bekijken. Er zitten creatieve vondsten tussen op de borden & spandoeken.

Een reactie plaatsen »

Bitch is bored

De toetsweken zijn begonnen. Voor de kinderen best spannend hoewel bitch altijd zegt dat ze zich niet druk moeten maken. Bitch weet al lang wat ze wel en niet kunnen.
Voor bitch zelf is het afzien. De kinderen wisselen elkaar af bij de computer en het enige wat bitch doet is aanmoedigen als het tempo laag is; af en toe een duimpje opsteken als ze langsloopt op het moment dat er een goed antwoord gegeven wordt; brommen als kinderen bij elkaar op het scherm kijken. Ze denken dat bitch het niet ziet, maar bitch ziet alles.
Het opsteken van een duimpje gebeurt helaas niet vaak. Het viel bitch op hoeveel fouten er gemaakt worden in sommen die toch echt niet heel moeilijk zijn. Maar bitch heeft een klasje vol (nou, halfvol) bijzondere kinderen: korte spanningsboog, een leerachterstandje hier en daar, hoofden waarin om diverse redenen geen ruimte is voor lesstof, ADHD en verwante problemen. Enzovoort.
Een greep uit de opgaven:
* 672-669 –> lijkt lastig, maar ze hebben geleerd om te denken. Hier maak je geem minsom van maar een aanvulsom.
* 129 euro betalen in briefjes van 20 –> de meeste kinderen dachten dat 120 euro, 6 briefjes, wel genoeg zou zijn.
* 82-7-15 –> uitgebreid geoefend. Hoeveel moet er in totaal af?
Afijn, er is nog een hoop te doen.
Behalve de eigen schatjes waren er vrijdag ook 5 heren uit groep 8 die een toets moesten doen. Die werkten stevig door. Zó stevig dat bitch ze na een halfuur een plas- en praatpauze heeft gegund van vijf minuten.
Hieronder wat plaatjes. Zoek de ADHD’ers!

Een reactie plaatsen »

Bitch bereidt voor

Vandaag was er weer een studiedag over het integreren van cultuuronderwijs in ons thematische lespakket. Op maandag, maar omdat bitch cultuurcoördinator is, was zij toch present.
Het was weer bijzonder inspirerend, precies zoals bitch gehoopt had. Eerst was er wat theorie onder leiding van een externe cultuurjuf en daarna met de collega van groep 4 aan de slag om het thema verder voor te bereiden.
De directeur meldde dat er voortaan elk kalenderjaar een budget zou zijn voor cultuur en dat was fijn! Het eerste dat bitch en haar collega regelden was een gastles verzorgd door het Nationaal Onderwijsmuseum. Zij komen op school aan de kinderen vertellen hoe een schooldag er vroeger uit zag. Compleet met leesplankje aap-noot-mies. Daarna wordt er met de kinderen een toneelstukje gemaakt over de school van vroeger.
Vervolgens hebben we bedacht dat in een thema over verschillende culturen – dat is het grote thema – natuurlijk ook iets moet zitten over zang of dans uit andere culturen. Bitch regelt voor elke week van het thema een liedje met beweging. De cultuurclub in de regio heeft vakdocenten die het onderwerp dans nog iets beter voor ons gaan aanpakken.
Ondertussen heeft bitch contact opgenomen met een gezin in Italië met het verzoek of hun kinderen iets willen opschrijven over het Italiaanse schoolleven.
Collega heeft teksten uitgekozen voor de lessen begrijpend lezen en bitch heeft tot slot een brief opgesteld om de ouders te informeren en hen te vragen of ze hun medewerking willen verlenen door iets te komen vertellen over hun schoolverleden in het land van herkomst. We hebben er nu alweer zin in!

Afbeeldingsresultaat voor aap noot mies
Een reactie plaatsen »