bitchvandebovenbouw

Belevenissen van een juf in de bovenbouw in en buiten school

Bitch maakt kennis

Volgend schooljaar gaat bitch weer echt lesgeven! Vanmorgen heeft zij kennis gemaakt met haar nieuwe klasje. Na veel heen en weer schuiven lijkt het er nu toch op dat het echt groep 5 wordt en dat ze dit echt met haar min of meer vaste duo gaat doen.
Ook de kennismaking vanmorgen zouden we samen doen, maar helaas had duo zich ziek gemeld. Bitch had gisteren overlegd over een goed tijdstip voor de kennismaking. De leerkracht van dienst stelde 9:00 uur voor. Vroeg!!! Dus de wekker gezet, snel onder de douche en om 8:50 uur met een leerlinglijst achter de computer.
Het was een rare ervaring. Bitch had contact via de laptop, die was doorgeschakeld naar het digibord. Het gevolg was dat bitch de kinderen braaf naar het digibord zag kijken terwijl zij zelf de klas bekeek op 2 m links van het digibord. Een oplossing was snel bedacht. Bitch noemde de naam van een kind en dat kind kwam dan recht voor de laptop staan.
Als eerste checkte zij of ze de naam van het kind wel goed uitgesproken uit. Met die namen van tegenwoordig weet je het maar nooit. Daarna mochten de kinderen vertellen waar ze heel goed in zijn en wat ze leuk vinden op school. Bitch krabbelde op de leerlinglijst wat aantekeningen. Je weet nooit hoe dat nog eens van pas komt.
De groep telt 20 leerlingen (waarvan één afwezig) waardoor de kids niet al te veel geduld hoefden te hebben. Ze gedroegen zich overigens heel braaf.
Bitch herkende een aantal broertjes en zusjes van kinderen die zij eerder in de klas had gehad. Zij benoemde dat ook en dat maakte de broertjes en zusjes blij.
Toen alle leerlingen aan de beurt geweest waren, mochten ze vragen stellen aan bitch. Die schoten alle kanten op. Hoe oud ben je? Mijn oma is ook 61! Waarom ben jij geen oma? Waar ben je nu? Bitch heeft met behulp van de leerkracht van dienst maar even uitgelegd dat zij niet op school was en waarom.
Na 20 minuutjes was het wel mooi geweest en heeft bitch de meeting verlaten. Nu al zin in augustus!

Kennismaken / Kennismaken / Groep | Leukstementor.nl
Een reactie plaatsen »

Bitch en de RVK

Bitch had vandaag een afspraak bij de reumaverpleegkundige. Het was degene die haar half maart aan het infuus gehangen en vertroeteld had. Ze had bitch ingepland op een dag dat ze zitting hield in het lokale ziekenhuis. Bitch had willen gaan fietsen, maar het regende stevig dus toch maar met de auto. Dat hadden meer mensen bedacht, er was pas een plekje op de 10e etage van de parkeergarage.
Eenmaal geparkeerd verstopte bitch zich achter haar mondkapje, maar in het ziekenhuis werd meegedeeld dat het mondkapje niet meer hoefde. Mooi dat bitch het toch ophield!
Jammer voor alle mensen die in dezelfde wachtkamer zaten te wachten op een bloedafname (wachttijd alweer meer dan een uur!), maar bitch was na 10 minuten al aan de beurt. De RVK (lekker kort!) had zich ingelezen en stelde vast dat het reuma gezien niet zo goed gaat. Correct! Ze gaf aan dit heel vervelend te vinden en op een beter resultaat gehoopt te hebben. Na wat inleidende vragen begon ze met het onderzoek van de gewrichten. Bij elk gezwollen of pijnlijke gewricht schudde ze haar hoofd en zei meelevend: “och, och, och…”. Ze deed dit ook bij de controle van de polsen, terwijl die al jaren gezwollen zijn. Bitch liet het maar zo. Zij vond al die uitingen van medeleven wel prettig.
Na het onderzoek volgde nog een uitgebreid gesprek over mogelijkheden, onmogelijkheden, opties en andere belangrijke onderwerpen. We hebben afgesproken, dat we elkaar weer zien als de reumatoloog een beslissing heeft genomen over het vervolgtraject. Dat gebeurt in september. De kans is groot dat er weer een switch in de medicijnen gemaakt wordt. Ondertussen gaat de RVK op zoek naar een alternatief voor de hydrotherapie, die helaas gestopt is. En ze gaat met de reumatoloog overleggen of bitch in aanmerking komt voor een revalidatietraject. We gaan het zien.

Reumatoïde artritis - Bravis ziekenhuis
Dit is niet de pols van bitch. 🙂
Een reactie plaatsen »

Bitch wil iets

Thuiswerken, het is helaas niet anders. Maar het doet wel pijn. Aan polsen en handen vooral.
Dus besloot bitch dat het fijn zou zijn als ze thuis ook de spraaksturingssoftware kan gebruiken die ze op school heeft. Via de directeur werd een verzoek ingediend bij het bestuur van de Stichting, ondersteund door de bedrijfsarts. Hij vond het ook een strak plan. Het verzoek ging, vergezeld van een plaatje en een kostenraming, half maart richting bestuur. En dat was het.
In mei nog maar eens een mail gestuurd, nu ook aan het hoofd van de ICT-afdeling. De mevrouw van P&O zweeg in alle denkbare (computer)talen. Het ICT-hoofd reageerde dus wel. Eerst per mail, dat hij van niets wist. En later belde hij. Hij snapte het belang voor mij en zou er direct achteraan gaan. Dat was op 26 mei.
En weer bleef het stil. Vandaag heeft bitch na overleg met haar directeur een mail gestuurd aan de bestuurders van de Stichting. Met een cc naar het ICT-hoofd. Bitch stelde voor om de software zelf aan te schaffen en de rekening in te dienen bij het bestuur.
Bijna direct een reactie van het ICT-hoofd. Hij zou contact opnemen met de leverancier want waarschijnlijk kon het voor minder geld omdat ze al een licentie hebben voor mijn schoolversie. Nog even later weer een bericht. Ja hoor, het kon goedkoper. Bijdehante reactie van bitch: ‘En dus…?’ Dus zou ik een link krijgen voor de download. Maar wanneer? Joost mag het weten. Het ICT-hoofd heet niet Joost. Bitch ook niet.
Nog 4,5 week, dan is het vakantie. Zou het voor die tijd nog lukken?

bol.com | Dragon Professional Individual 15 (Dutch)
Een reactie plaatsen »

Bitch en de prik

Bitch wilde zó graag een prik! Een vaccinatie tegen corona. En het wilde maar niet lukken. Eerder meldde bitch al dat zij bij de huisarts – toen ze daar was vanwege het hart van de bitchgenoot – gejokt had over haar gewicht. De huisarts meldde een gewicht van – gelukkig! – lang geleden en bitch knikte ijverig dat dat klopte. Haar lengte was niet bekend. Toen bitch gezegd had hoe lang ze wel/niet was, startte de arts een programmaatje, voerde de gegevens in en kwam tot de conclusie dat bitch wél voorrang had. En dat hij dat niet aan bitch gezien had. Dank voor het compliment. Bitch mocht op de lijst.
Een paar weken later stond er een verontrustend bericht in lokale krant: de vaccins waren gearriveerd bij de huisartsen, maar ze hadden geen locatie om de prikken te zetten. Er moest zoals overal een veilige, anderhalvemeterafstandruimte zijn voor na de prik. Woest was bitch! Er was een opperhoofd huisartsen en die was, zei de krant, niet bereikbaar voor commentaar. In pure wanhoop stuurde bitch een mail aan de directeur van haar geliefde theater, Waarop pas ruim een week later een reactie kwam. En toen was het inmiddels geregeld.
Er was een ruimte gevonden, bitch had een brief ontvangen en direct een afspraak gemaakt. Twee! Ook voor de tweede prik kon al geboekt worden. De eerste prik vond plaats op 19 april. De tweede kon niet eerder gepland worden dan 5 juli. Nou, vooruit dan maar.
Na de prik zaten bitch en haar -genoot op stoeltjes in de wachtruimte. Een vriendelijke dame zei tegen bitchgenoot dat hij zijn mondkapje wel af mocht zetten tijdens het wachten. Bitchgenoot vond dat niet nodig en zei dat tegen de dame. Ze sputterde tegen. Dan zou ze niet kunnen zien of het wel goed met hem ging. Waarop bitchgenoot antwoordde dat hij niet geprikt was en dat het prima met hem ging.
Met een arm vol Astrazeneca keerde bitch thuiswaarts. Een buurvrouw, die tegelijkertijd voor de prik kwam, vertelde twee dagen later dat ze anderhalve dag heftige koorts had gehad. Vooraf meldde grote zus ook al zoiets. Om bitch moed in te spreken of zo. Bitch had nergens last van. Niet eens een stijve of gevoelige arm. Bitch vroeg zich af of zij misschien een placebo had gekregen…
Het wachten op prik 2 was begonnen. Voor AZ-prik geldt 11/12 weken wachttijd. Maar kort geleden verschenen er berichten op de website van het RIVM dat de tweede prik ook wel eerder kan, omdat er genoeg vaccins zijn. Bitch sloeg er gelijk op aan. Ze belde hoopvol met de huisarts. Helaas meldde de assistente dat de locatie en het prikpersoneel gereserveerd waren voor een bepaalde periode en dat ze dat niet zomaar konden verplaatsen. Dan niet.
En toen kwam er nog meer nieuws. In de een of andere talkshow meldde een of andere deskundige dat mensen met een verzwakt inmmuunsysteem (bitch!) misschien wel drie prikken nodig hadden. Wel ja. Kom maar op. Bitch wacht het allemaal maar rustig af.

Frans advies: na één prik AstraZeneca overstappen naar ander vaccin | NOS
Een reactie plaatsen »

Bitch maakt zich nuttig

Werken in het onderwijs en geen groep (meer) hebben. Wat kun je dan nog doen? Nou, administratie natuurlijk!
De afgelopen dagen heeft bitch zich weer ontzettend nuttig gemaakt. Van de directeur kwam het verzoek om een concept te maken voor de jaarplanning van volgend schooljaar. Een klusje dat bitch in het verleden wel vaker gedaan heeft en eigenlijk ook wel leuk vindt. Vanmorgen was het eerste concept klaar. De dank van de directeur was groot. Fijn om te horen!
De school van bitch werkt met een digitaal rapportfolio en bitch heeft zich de afgelopen periode bezig gehouden met het uploaden van Snappet-resultaten in de rapportfolio’s van de groepen 4 tot en met 8. Een eindeloos durende actie. Veel kinderen in combinatie met heeeeeel traaaaaage wiiiifiiiii. Maar de dankbaarheid van de collega’s maakt veel goed.
Andere klus: scriptie van de stagiair waarmee bitch tot december geduood heeft. Hij is bijna klaar, zowel de scriptie als de stagiair. Eindelijk weer eens een student die gewoon volgens schema afstudeert en dan ook nog een goede scriptie schrijft. Fijne klus, fijne as. collega, blije student!
De volgende klus wordt de schoolgids voor volgend jaar. Directeur weer blij. Scheelt haar veel werk.
En wekelijks bedenkt bitch startopdrachten voor de collega in bitch’ ex-groep. Ook leuk om te doen. Toch nog iets didactisch. Jammer dat bitch de opdrachten voor deze week nog op haar laptop had staan en niet in de cloud geparkeerd had. Volgende week beter!

Een reactie plaatsen »

Bitch in de VvE

Bitch heeft zich laten overhalen om lid te worden van het bestuur van de VvE. Tijdens de vergadering in september 2019 traden twee bestuursleden af, waardoor er nog maar twee over waren. En dat vond bitch niet verstandig.
Corona zorgde ervoor dat de jaarlijkse ALV (die van 2020) niet op de gebruikelijke wijze en de gebruikelijke plek georganiseerd kon worden. Gelukkig gaf de overheid de mogelijkheid om de ALV later in het jaar te organiseren en dan online. Dat is in een gebouw waar veel oudere bewoners huizen best een dingetje.
Uiteindelijk was het half januari zo ver. Vergaderen via Teams. Er werd actief voor gezorgd dat iedereen die dat wilde kon deelnemen. Sommige buren gingen bij elkaar zitten, bij anderen snelde een computervaardige bewoner toe als de verbinding niet goed tot stand kwam.
Eerst was er een vergadering met nadere informatie over alle agendapunten en twee weken later was de stemvergadering. Ook ingewikkeld, want het aantal stemmen per persoon is gekoppeld aan het aantal vierkante meters dat je bewoont. Er moest dus flink gerekend worden.
Lang verhaal kort, bitch werd in het bestuur gekozen. Vooraf had ze aangegeven een afgebakend pakket te willen: communicatie. Dat vond de rest prima.
Maar het was nog niet klaar. Een klein aantal bewoners was het met van alles niet eens. Uiteindelijk ontving het bestuur een brief van een advocaat waarin geëist werd dat de vergadering van januari nietig verklaard zou worden en overgedaan werd. Eiser wilde op zo’n korte termijn daden zien en dreigde met een rechtzaak, dat besloten is de hele vergadering dan maar over te doen. Maar daar waren veel andere bewoners het weer niet mee eens. Maar het besluit was (in overleg met de jurist van VvE-Belang) genomen en de vergadering gaat opnieuw georganiseerd worden.
Vanavond is het zover. Veel mensen hebben aangegeven niet mee te doen. Zij hebben het stemformulier ingevuld conform de besluiten zoals genomen in januari en gemaild aan het bedrijf dat de administratie regelt. Laten we hopen dat de vergadering kort blijft en dat de genomen besluiten gehandhaafd blijven. Bitch heeft al een beetje spijt…

10 succesfactoren voor het inrichten van Microsoft TEAMS

1 Reactie »

Bitch prikt

Bitch heeft diabetes. Lastig, maar goed te doen. Het laatste jaar ging het hartstikke goed: nog maar twee pillen per dag in plaats van vijf en voor het slapen gaan een klein beetje langwerkende insuline. Helemaal fijn!
En toen mocht bitch bij Reade aan het infuus met nieuwe reumamedicatie. Daaraan voorafgaand zat een infuus met prednison om de tijd te overbruggen die nodig is om het nieuwe medicijn effectief te laten zijn.
Nou had bitch al eerder prednison in de bil gekregen. De eerste keer (een jaar of drie geleden) een geweldige ervaring! Vier uur na de prik werd de pijn veel minder. Daarna nog een keer of drie vier zo’n zelfde bilprik gehad, met nauwelijks effect.
Bitch verwachtte van het infuus in maart dus ook niet veel. Na drie weken gebeld met Reade, dat ze er inderdaad niets van merkte. Geduld, was de boodschap. Duurt een week of vier. En waarachtig, sinds een week of twee zijn de klachten minder. Heerlijk. Alleen nu zijn de bijwerkingen, die er bij de bilprik niet waren, wél volop aanwezig.
De belangrijkste bijwerking is het volledig op z’n kop zetten van de bloedsuiker. Dat was bitch even vergeten, maar na het telefoontje met Reade besloot zij toch maar eens te prikken. Goed besluit, de bloedsuiker was echt veel te hoog. Contact opgenomen met de diabetesverpleegkundige die onmiddellijk reageerde. Vier keer daags meten, bij elke maaltijd snelwerkende insuline erbij en als er uitgespat wordt, nog een klein shotje. En voor het slapen gaan nu een dubbele dosis langwerkende insuline. Elke week contact met de verpleegkundige. Fijn hoor. Maar het begint te zakken.

Zelf uw bloedsuiker prikken
Een reactie plaatsen »

Bitch wandelt

Maar weer eens even een wandelblogje. Het is echt een gewoonte geworden. Alleen als het de hele dag hard regent, slaat bitch over. En dat is eigenlijk maar heel zelden. Er is een aantal vaste rondjes ontstaan.
De oudste is het Dik Trommetje. Een wandeling door de buurt, over het Dik Trompad, om het Zaanlands Lyceum heen en dan weer door de buurt, waarbij het laatste deel van de route niet altijd dezelfde is.
Tweede optie: Ommetje Waddenbuurt. Naar de Provincialeweg, spoor over, Waddenbuurt door en dan langs de DekaMarkt weer naar huis. Ook hier is volop gelegenheid om de lengte te variëren.
Sinds een paar weken is de zondag voor een rondje Bullekerk. Die voert langs de Provincialeweg (maar dan zuidwaarts), door het Volkspark, langs de Bullekerk alwaar op een bankje (of op het inmiddels weer geopende terras) een kopje koffie gedronken wordt. Dan voert de route via de Westzijde weer huiswaarts met ook hier weer mogelijkheden tot variatie.
En dan zijn er de Stadswandelingen075, een initiatief van ene Femke, gebaseerd op wat ze in andere gemeenten heeft gezien. Wandelingen in of net buiten de Zaanstreek, die eigenlijk te lang zijn, maar die zich prima in hapklare brokken laten opdelen. De wandelingen zijn bedoeld voor in het weekend. Er zijn diverse horecaondernemers die langs de route iets te eten of te drinken verkopen tegen een schappelijk prijsje. Bitch koopt de route dan voor één persoon. Er wordt toch niet in het weekend gewandeld door bitch en -genoot. Dat wil zeggen, er wordt wél gewandeld (zie boven) maar niet op de aangeschafte routes. Dat is naar onze mening te druk. Eerste keer wel gedaan, maar niet zo goed bevallen.
En tot slot zijn er de spontane ingevingen. Naar de bitchbroer, naar de kerk (hoewel dat momenteel niet heel veel voorkomt), Jagersplas, Waterleidingduinen, strand en meer.
Hoe veel er gewandeld wordt, hangt af van de benen van bitch. Die doen het de ene keer prima en dan ineens weer niet. Soms wandelt bitch zomaar 4 km en dan (zoals vandaag) is het na 2,5 km op. Het is niet anders.
Onderweg maakt bitch foto’s van alles wat haar opvalt. Daar kan inmiddels wel een compleet album van samengesteld worden.
Bitch vindt het wel leuk om bij te houden hoeveel ze gewandeld heeft en heeft daarvoor de “Ommetje”-app van de hersenstichting gedownload. Aanbevolen door Erik Scherder die na elk ommetje weer een bijdehand weetje presenteert, dat bitch niet leest. Met deze app heeft bitch geregeld ruzie. De afstand klopt soms niet, de route blijkt niet geregistreerd en meer van dat soort irritante dingen. De voorgestelde minimaal 20 minuten haalt bitch makkelijk.
Het lopen is dus echt deel geworden van het overigens vrij saaie leven van bitch.

Verbeter je gezondheid! Download gratis de Ommetje-app - Gezond Natuur  Wandelen

Een reactie plaatsen »

De dag van Bitch

‘Druk’ dagje vandaag voor bitch! Op tijd opgestaan omdat er voor kwart over 10 een afspraak stond om bloed te prikken i.v.m. diabetes. Reguliere controle, niks bijzonders.
Terwijl bitch braaf op haar beurt wachtte, schoot het haar ineens te binnen dat op deze dag de waterleiding afgesloten zou worden. Snel een appje naar bitchgenoot, die nog op één oor lag toen bitch vertrok. Hij reageerde wat wazig op het bericht van bitch: “WATER!!!”. Had geen idee, maar sprong na de uitleg uit bed om emmers en kannen e.d. te vullen. 1 karaf, een halve maatbeker en een halve emmer, dat was het. Toen ging de kraan letterlijk dicht.
Het prikken lukte deze keer bijzonder goed. In één keer raak. Dat is wel eens anders. Ook hier wordt tegenwoordig op afspraak gewerkt, dus bitch was zo weer weg.
Eenmaal thuis een bakje yoghurt bij wijze van ontbijt.
Om half 1 was de pedicure aan de beurt. Of eigenlijk was bitch aan de beurt bij de pedicure. Altijd gezellig, er wordt honderduit gepraat (bitch heeft de dochters van pedicure in de klas gehad) en ondertussen worden de teennagels gekortwiekt, het eelt verwijderd (beetje maar) en komt er een nieuwe afspraak tot stand. Binnen een half uur stond bitch weer buiten met gemasseerde, frisse, kortgeknipte voeten. Heerlijk! Weer even naar huis.
Even na half 4 weer terug naar het medisch centrum, deze keer voor een fundusfoto. Dat hoort bij de diabetes. Elke twee jaar, maar vanaf nu, werd bitch verteld, elke drie jaar. Bitchgenoot moest mee voor het geval de ogen gedruppeld moesten worden. Dat werd keurig gevraagd, of bitch de vorige keer gedruppeld was. Bitch antwoordt altijd ‘Nee’. En ook deze keer kwam ze ermee weg. Een nieuwe camera voor de fundus en ja hoor, bitch stond alweer buiten naast de auto waarin bitchgenoot geduldig zat te wachten. Bitch had zich voorgenomen om, indien niet gedruppeld, naar huis te wandelen, maar het regende. Toch maar in de auto gestapt.
Al snel was bitch weer thuis, klaar voor een heerlijke beker homemade tomatensoep. Leve bitchgenoot!

Oogfoto (fundusfotografie) | SCAL
Een reactie plaatsen »

Paasbitch

Het is Pasen! Het weer is prut, de paasbrunch kwam niet op tijd, bitch is alleen, maar gelukkig zijn er ook leuke dingen gebeurd.
De zaterdag voor palmzondag vond de traditionele paasworkshop plaats. Veel kerkgangers hadden een pakketje ontvangen met daarin een boekje met paaseitekeningen en kleurpotloden. Om 2 uur was er een online ontmoeting, waar iedereen al kleurend vrolijk zat te babbelen.
Op palmzondag was de viering van de Mattheus te zien waaraan bitch had meegewerkt. Geen optocht met palmpaasstokken, geen kindertjes, maar toch een mooie viering met mooie teksten en prachtige muziek van de pianist.
Vrijdag was er van school een studiedag waar bitch digitaal aan deelnam. Er was een uitnodiging om live aanwezig te zijn maar er waren de laatste tijd nogal wat besmettingen geweest op school, dus bitch beperkte zich tot de laptop. Samen met de vaste duo hebben we de toetsresultaten van de groep geanalyseerd. Die zijn niet geweldig, maar de meeste mannen hebben wel weer een flinke sprong voorwaarts gemaakt. Het was heel gezellig met z’n tweetjes maar om half 1 vonden we beiden dat het genoeg was. Duo werkt momenteel maar tot 12 uur omdat ze aan het re-integreren is en bitch werkt eigenlijk al niet echt meer op vrijdag. De studiedag zou duren tot half vier, maar half 1 was lang genoeg. Vonden wij. En vond gelukkig ook de directeur.
Vrijdagavond keek het bitchstel naar de Goede Vrijdagviering. Die heel ingetogen was. Ook hier weer mooie teksten gecombineerd met muziek van de pianist en huisfluitist.
Zaterdag was de verjaardag van de Mattheuskerk. Ter gelegenheid daarvan was er een expositie ingericht in de kerk waarvoor kerkgangers zich mochten aanmelden. Bitch en bitchgenoot mochten om 13.40 uur naar binnen. Deze activiteit gecombineerd met de dagelijkse wandeling, het nuttige met het aangename verenigd. Er waren heel veel foto’s waarop ook bitchgenoot en bitch te zien waren. Er was een filmpje waarop de oprichters van vijf jaar geleden het woord richtten tot de bezoekers. Er hing een hele slinger met kaartjes, ingevuld door kerkgangers, waarop aangegeven was wat men bijzonder vond aan de Mattheus. Bitch had ingevuld dat ze het zo verrassend vindt dat bitchgenoot zich ontwikkeld heeft tot een goede voorganger. Want dat is ie! Eenmaal buiten was er koffie en gebak van de huisleverancier en bij vertrek een gezellig pakket met heerlijke wijn, paaskoekjes, thee, een geurkaarsjes en twee Mattheuspennen.
In de avond keken we naar de Paaswake van bitchgenoot en vrouwvandepianist. Met alweer prachtige muziek! De pianist, de huistoeteraar en de huiszangeres verzorgden dit.
En nu zit bitch alleen. Luistert naar de podcasts van Paul de Leeuw, de eerste podcastserie ever voor bitch. Eet de koekjes op die in het pakket van de jarige kerk zaten. Bitchgenoot zit in Akersloot om een film op te nemen met een student. Duurt drie dagen. Bitch vermaakt zich wel. Fijne Pasen, lieve lezers!

Jamin paaseitjes | Melissaschrijft

Een reactie plaatsen »